Zonace CHKO a NP Šumava

Následující mapa zobrazuje zonaci Národního parku (plná výplň) a CHKO (rastrová výplň) současně je patrná hranice Biosférické reservace (modrá linie), která není totožná s institucionálně chráněným územím. Hnědé linie jsou hranicemi přírodních lesních oblastí (PLO). NP a CHKO Šumava vyplňují značnou část PLO 13 (Šumava), částečně zasahují i do PLO 12 (Předhůří Šumavy a Novohradských hor)

Pro zonaci byla použita data GIS Správy NP a CHKO Šumava.

 

Soubor map - Úvodní stránka projektu


Zpět na hlavní stránku IDS

(c) Karel Matějka - IDS (2003)