Vztah průměrné teploty k nadmořské výšce a zeměpisné šířce

Viz Výpočet indexů na základě DEM

 

Je známo, že průměrné teploty (T) klesají v závislosti na rostoucí zeměpisné šířce (phi)  a na rostoucí nadmořské výšce (A). V rámci určitého intervalu těchto proměnných lze vztah považovat za lineární kombinaci obou proměnných:

T = Increment + Ta A + Tphi phi

Parametry této rovnice lze stanovit například pomocí regresní analýzy. V rámci programu PlotOA lze pro území České republiky použít přednastavených hodnot pro výpočet průměrné roční teploty a průměrné teploty ve vegetačním období (duben až září), které byly stanoveny na základě dat 22 klimatologických stanic ČHMÚ z celé České republiky z období 1961 až 1990. Tyto hodnoty budou programem vyplněny po dvojitém kliknutí v jednom z příslušných polí.

 

Pro výpočet program PlotOA používá místo skutečné nadmořské výšky vypočtenou relativní nadmořskou výšku podle aktuálně zvoleného modelu - viz Model efektu nadmořské výšky a tepelného či radiačního indexu. Tím dojde k dalšímu zpřesnění vypočtené hodnoty, která poté odráží i lokální konfiguraci terénu. Podrobnosti viz Matějka in Kindlmann et al. (2012, pp. 87-97).

 

Literatura

Kindlmann P., Matějka K., Doležal P. (2012): Lesy Šumavy, lýkožrout a ochrana přírody. [Forests of the Šumava Mts., bark beetle, and nature conservation] - Karolinum, Praha, 326p.