Výzkum v povodí jezer Šumavy

Pracoviště IDS dlouhodobě spolupracuje s Hydrobiologickým ústavem Biologického centra AV ČR v Českých Budějovicích na řešení problematiky dynamiky a fungování ekosystémů v povodí ledovcových jezer na Šumavě. V období 2007-2011 tak byla spolupráce realizována v rámci úkolu Limitující faktory a omezení biologického zotavování z acidifikace: Jaká je budoucnost horských ekosystémů Šumavy? (projekt GA ČR 206/07/1200), na který navazuje projekt Vliv přirozeného rozpadu horských smrkových porostů na mikroklima, chemismus a biodiversitu terestrických a vodních ekosystémů (projekt GA ČR P504/12/1218). Stručný přehled výsledků z povodí Plešného jezera podává Kopáček et al (2000).V rámci této spolupráce byla vypracována řada publikací.

Fotografie výzkumných ploch

 

Svoboda M., Kopáček J., Matějka K., Podrázský V., Sládková L. (2006): Carbon pools in mountain Norway spruce ecosystem in the Bohemian Forest (Czech Republic). - Lesnícky časopis-Forestry Journal, 52: 79-87.
Abstract

Svoboda M., Matějka K., Kopáček J. (2006): Biomass and element pools of herb layer in the catchments of the Čertovo and Plešné Lakes in Šumava Mts. - preliminary results. In: Jurásek A., Novák J., Slodičák M. (Eds.), Stabilisation of forest functions in biotopes disturbed by anthropogenic activity. - VÚLHM VS Opočno, pp. 505-513.

Svoboda M., Matějka K., Kopáček J. (2006): Biomass and element pools of understory vegetation in the catchments of Čertovo Lake and Plešné Lake in the Bohemian Forest. - Biologia, Bratislava, 61(Suppl. 20): S509-S521.

Svoboda M., Matějka K., Kopáček J. (2006): Biomass and element pools of selected spruce trees in the catchments of Plešné and Čertovo Lakes in the Šumava Mts. - Journal of Forest Science, 52(10): 482–495.

Svoboda M., Matějka K., Kopáček J., Žaloudík J. (2006): Tree biomass of Norway spruce forest in the Plešné Lake catchment, the Bohemian Forest - preliminary results. In: Jurásek A., Novák J., Slodičák M. (Eds.), Stabilisation of forest functions in biotopes disturbed by anthropogenic activity. - VÚLHM VS Opočno, pp. 515-523.

Svoboda M., Matějka K., Kopáček J., Žaloudík J. (2006): Estimation of tree biomass of Norway spruce forest in the Plešné Lake catchment, the Bohemian Forest. - Biologia, Bratislava, 61(Suppl. 20): S523-S532.

Matějka K., Starý J. (2009): Differences in top-soil features between beech-mixture and Norway spruce forests of the Šumava Mts. - Journal of Forest Science, 55(12): 540-555.

Matějka K. (2009): Assessment of tree layer biomass and structure using aerial photos in lake catchments of the Šumava Mts. - Journal of Forest Science, 55(2): 63-74.
Appendix (figures in color)

Matějka K. (2011): Vegetace v povodí Plešného a Čertova jezera v letech 2007-2010

Matějka K. (2015): Disturbance-induced changes in the plant biomass in forests near Plešné and Čertovo Lakes. - Journal of Forest Science, 61: 156-168.

Matějka K. (2016): Sledování vegetace v povodí Plešného a Čertova jezera do roku 2016

Matějka K. (2018): Vegetace v povodí Plešného a Čertova jezera v období 2007 až 2018

 


© Karel Matějka - IDS (2011-2021)