Přírodní lesní oblasti České republiky

Mapy pásem ohrožení lesů imisemi

Mapy byly zhotoveny na podkladě dat OPRL. Legenda uvádí výskyt jednotlivých stupňů v hodnocených přírodních lesních oblastech v procentech z plochy lesní půdy.

Barva
Color
Pásmo
Zone
01 03 04 07 11 12 13 14 15b 16 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 40 41
  A 22.7                   0.6   3.9 10.5     5.6              
  B 25.9 0.2 0.5               11.6   27.2 22.2 0.4 1.2 11.5   15.9 0.6 0.1   1.8  
  C 46.6 13.4 37.0 9.1 3.8 7.1 9.7 19.3 23.0 10.1 65.3 78.2 59.3 31.9 5.9 47.5 78.0 66.9 47.6 26.7 7.3 36.2 29.9 7.2

Zpět na hlavní stránku IDS

© Karel Matějka - IDS (2005)