Přírodní lesní oblasti České republiky

Zóny ČR podle nadmořské výšky

Zobrazené zóny odlišují zvláště oblasti horské (nad 700 m n.m.) a nížinné (pod 300 m n.m.). Patrný je tak charakter jednotlivých přírodních lesních oblastí.