Přírodní lesní oblasti České republiky

PLO 19: Pásma ohrožení lesů imisemi

 

Legenda