Karel Matějka: Porovnání vybraných parametrů prostředí v horských oblastech České republiky

Table 5. Phytogeographical districts within natural forest regions (PLO) of the Czech Republic.

Tabulka 5. Fytogeografických okresy v rámci přírodních lesních oblastí (PLO) České republiky.

Region: T - Thermophyticum, M - Mesophyticum, O - Oreophyticum.

Natural forest region

-

Přírodní lesní oblast

PLO

Region

District

-

Okres

Area

-

Plocha

[ha]

Share

-

Podíl

[%]

Krušné hory

1

T

1

Doupovská pahorkatina

386

0,2

1

T

3

Podkrušnohorská pánev

8026

4,5

1

M

22

Halštrovská vrchovina

34039

18,9

1

M

23

Smrčiny

7879

4,4

1

M

24

Horní Poohří

3663

2,0

1

M

25

Krušnohorské podhůří

63653

35,4

1

M

29

Doupovské vrchy

842

0,5

1

M

46

Labské pískovce

250

0,1

1

O

85

Krušné hory

61046

34,0

Podkrušnohorské pánve

2

T

1

Doupovská pahorkatina

1409

0,9

2

T

2

Střední Poohří

60780

38,4

2

T

3

Podkrušnohorská pánev

36124

22,8

2

T

4

Lounsko-Labské středohoří

4544

2,9

2

M

22

Halštrovská vrchovina

525

0,3

2

M

23

Smrčiny

1359

0,9

2

M

24

Horní Poohří

48556

30,6

2

M

25

Krušnohorské podhůří

366

0,2

2

M

26

Český les

478

0,3

2

M

28

Tepelské vrchy

3435

2,2

2

M

29

Doupovské vrchy

907

0,6

Karlovarská vrchovina

3

M

24

Horní Poohří

588

0,5

3

M

26

Český les

49

0,0

3

M

27

Tachovská brázda

837

0,8

3

M

28

Tepelské vrchy

87095

79,8

3

M

29

Doupovské vrchy

2736

2,5

3

M

31

Plzeňská pahorkatina

417

0,4

3

O

86

Slavkovský les

17442

16,0

Doupovské hory

4

T

1

Doupovská pahorkatina

24232

34,8

4

T

2

Střední Poohří

5588

8,0

4

M

24

Horní Poohří

1053

1,5

4

M

25

Krušnohorské podhůří

9

0,0

4

M

28

Tepelské vrchy

798

1,1

4

M

29

Doupovské vrchy

38032

54,6

České Středohoří

5

T

2

Střední Poohří

232

0,2

5

T

3

Podkrušnohorská pánev

3291

2,5

5

T

4

Lounsko-Labské středohoří

57332

43,9

5

T

5

Terezínská kotlina

295

0,2

5

T

7

Středočeská tabule

1041

0,8

5

M

25

Krušnohorské podhůří

3440

2,6

5

M

44

Milešovské středohoří

4583

3,5

5

M

45

Verneřické středohoří

53565

41,0

5

M

46

Labské pískovce

20

0,0

5

M

50

Lužické hory

2860

2,2

5

M

53

Podještědí

3892

3,0

Západočeská pahorkatina

6

M

26

Český les

588

0,1

6

M

27

Tachovská brázda

36751

9,2

6

M

28

Tepelské vrchy

79141

19,9

6

M

30

Jesenicko-rakovnická plošina

259

0,1

6

M

31

Plzeňská pahorkatina

229217

57,5

6

M

32

Křivoklátsko

8305

2,1

6

M

33

Branžovský hvozd

14389

3,6

6

M

34

Plánický hřeben

22302

5,6

6

M

35

Podbrdsko

7666

1,9

Brdská vrchovina

7

T

8

Český kras

2

0,0

7

M

31

Plzeňská pahorkatina

4281

4,5

7

M

32

Křivoklátsko

2716

2,8

7

M

34

Plánický hřeben

2355

2,5

7

M

35

Podbrdsko

50855

53,0

7

M

36

Horažďovická pahorkatina

412

0,4

7

M

41

Střední Povltaví

2404

2,5

7

O

87

Brdy

32885

34,3

Křivoklátsko a Český kras

8

T

7

Středočeská tabule

7966

5,1

8

T

8

Český kras

29431

19,0

8

T

9

Dolní Povltaví

363

0,2

8

T

10

Pražská plošina

101

0,1

8

M

30

Jesenicko-rakovnická plošina

698

0,5

8

M

31

Plzeňská pahorkatina

3899

2,5

8

M

32

Křivoklátsko

100513

64,8

8

M

35

Podbrdsko

11864

7,7

8

M

41

Střední Povltaví

165

0,1

Rakovnicko-kladenská pahorkatina

9

T

1

Doupovská pahorkatina

1804

1,0

9

T

2

Střední Poohří

20356

11,3

9

T

6

Džbán

44380

24,7

9

T

7

Středočeská tabule

34140

19,0

9

T

9

Dolní Povltaví

95

0,1

9

M

28

Tepelské vrchy

28230

15,7

9

M

30

Jesenicko-rakovnická plošina

44383

24,7

9

M

31

Plzeňská pahorkatina

776

0,4

9

M

32

Křivoklátsko

5235

2,9

Středočeská pahorkatina

10

T

8

Český kras

1058

0,2

10

T

10

Pražská plošina

295

0,0

10

T

11

Střední Polabí

5626

0,8

10

T

15

Východní Polabí

519

0,1

10

M

34

Plánický hřeben

1018

0,2

10

M

35

Podbrdsko

56082

8,5

10

M

36

Horažďovická pahorkatina

56415

8,5

10

M

37

Šumavsko-Novohradské podhůří

14897

2,2

10

M

38

Budějovická pánev

2947

0,4

10

M

39

Třeboňská pánev

1953

0,3

10

M

40

Jihočeská pahorkatina

41516

6,3

10

M

41

Střední Povltaví

214009

32,3

10

M

42

Votická pahorkatina

116592

17,6

10

M

43

Votická vrchovina

5812

0,9

10

M

64

Říčanská plošina

55850

8,4

10

M

65

Kutnohorská pahorkatina

44334

6,7

10

M

66

Hornosázavská pahorkatina

21525

3,2

10

M

67

Českomoravská vrchovina

224

0,0

10

M

69

Železné hory

20723

3,1

10

O

87

Brdy

1125

0,2

Český les

11

M

23

Smrčiny

2260

2,1

11

M

24

Horní Poohří

693

0,6

11

M

26

Český les

83319

75,7

11

M

27

Tachovská brázda

5311

4,8

11

M

28

Tepelské vrchy

549

0,5

11

M

31

Plzeňská pahorkatina

7569

6,9

11

M

33

Branžovský hvozd

10196

9,3

11

M

34

Plánický hřeben

142

0,1

Předhoří Šumavy a Novohradských hor

12

M

31

Plzeňská pahorkatina

4057

1,4

12

M

34

Plánický hřeben

36269

12,9

12

M

36

Horažďovická pahorkatina

2808

1,0

12

M

37

Šumavsko-Novohradské podhůří

225400

80,4

12

M

38

Budějovická pánev

4956

1,8

12

M

39

Třeboňská pánev

1136

0,4

12

O

88

Šumava

2253

0,8

12

O

89

Novohradské hory

3408

1,2

Šumava

13

M

31

Plzeňská pahorkatina

29

0,0

13

M

33

Branžovský hvozd

24

0,0

13

M

34

Plánický hřeben

13115

6,2

13

M

37

Šumavsko-Novohradské podhůří

47967

22,7

13

O

88

Šumava

150192

71,1

Novohradské hory

14

M

37

Šumavsko-Novohradské podhůří

1539

10,6

14

O

89

Novohradské hory

12912

89,4

Jihočeské pánve

15

M

35

Podbrdsko

375

0,2

15

M

36

Horažďovická pahorkatina

299

0,1

15

M

37

Šumavsko-Novohradské podhůří

18026

7,3

15

M

38

Budějovická pánev

62364

25,4

15

M

39

Třeboňská pánev

148554

60,5

15

M

40

Jihočeská pahorkatina

4408

1,8

15

M

41

Střední Povltaví

610

0,2

15

M

42

Votická pahorkatina

6015

2,4

15

M

67

Českomoravská vrchovina

4928

2,0

Českomoravská vrchovina

16

M

39

Třeboňská pánev

6378

0,8

16

M

41

Střední Povltaví

9920

1,3

16

M

42

Votická pahorkatina

59966

7,7

16

M

43

Votická vrchovina

21539

2,8

16

M

63

Českomoravské mezihoří

1106

0,1

16

M

65

Kutnohorská pahorkatina

2430

0,3

16

M

66

Hornosázavská pahorkatina

96668

12,4

16

M

67

Českomoravská vrchovina

471332

60,3

16

M

68

Moravské podhůří Vysočiny

5976

0,8

16

M

69

Železné hory

32089

4,1

16

O

90

Jihlavské vrchy

20090

2,6

16

O

91

Žďárské vrchy

54757

7,0

Polabí

17

T

2

Střední Poohří

9388

1,3

17

T

4

Lounsko-Labské středohoří

7671

1,1

17

T

5

Terezínská kotlina

17703

2,5

17

T

6

Džbán

273

0,0

17

T

7

Středočeská tabule

100258

14,1

17

T

8

Český kras

872

0,1

17

T

9

Dolní Povltaví

14004

2,0

17

T

10

Pražská plošina

40054

5,6

17

T

11

Střední Polabí

104158

14,6

17

T

12

Dolní Pojizeří

39306

5,5

17

T

13

Rožďalovická pahorkatina

90273

12,7

17

T

14

Cidlinská pánev

72706

10,2

17

T

15

Východní Polabí

122786

17,2

17

M

51

Polomené hory

492

0,1

17

M

52

Ralsko-Bezdězská tabule

276

0,0

17

M

53

Podještědí

1458

0,2

17

M

55

Český ráj

15480

2,2

17

M

60

Orlické opuky

263

0,0

17

M

61

Dolní Poorličí

35204

4,9

17

M

62

Litomyšlská pánev

2386

0,3

17

M

63

Českomoravské mezihoří

15

0,0

17

M

64

Říčanská plošina

16671

2,3

17

M

65

Kutnohorská pahorkatina

19583

2,7

17

M

69

Železné hory

1865

0,3

Severočeská pískovcová plošina a Český ráj

18

T

4

Lounsko-Labské středohoří

1373

0,6

18

T

7

Středočeská tabule

2090

1,0

18

T

11

Střední Polabí

48

0,0

18

T

12

Dolní Pojizeří

26561

12,1

18

T

13

Rožďalovická pahorkatina

974

0,4

18

T

14

Cidlinská pánev

2518

1,2

18

M

45

Verneřické středohoří

1512

0,7

18

M

50

Lužické hory

1775

0,8

18

M

51

Polomené hory

46291

21,2

18

M

52

Ralsko-Bezdězská tabule

44065

20,1

18

M

53

Podještědí

56335

25,8

18

M

54

Ještědský hřbet

319

0,1

18

M

55

Český ráj

34900

16,0

Lužická pískovcová vrchovina

19

M

25

Krušnohorské podhůří

551

1,1

19

M

45

Verneřické středohoří

4357

8,6

19

M

46

Labské pískovce

25773

50,8

19

M

47

Šluknovská pahorkatina

1290

2,5

19

M

48

Lužická kotlina

18

0,0

19

M

50

Lužické hory

17839

35,2

19

M

53

Podještědí

858

1,7

19

M

54

Ještědský hřbet

7

0,0

Lužická pahorkatina

20

M

46

Labské pískovce

54

0,1

20

M

47

Šluknovská pahorkatina

23073

36,2

20

M

48

Lužická kotlina

18236

28,6

20

M

49

Frýdlatská pahorkatina

20780

32,6

20

M

50

Lužické hory

63

0,1

20

M

54

Ještědský hřbet

774

1,2

20

O

92

Jizerské hory

723

1,1

Jizerské hory a Ještěd

21

M

48

Lužická kotlina

6189

11,5

21

M

49

Frýdlatská pahorkatina

1330

2,5

21

M

50

Lužické hory

289

0,5

21

M

53

Podještědí

507

0,9

21

M

54

Ještědský hřbet

7711

14,4

21

M

56

Podkrkonoší

558

1,0

21

O

92

Jizerské hory

34623

64,5

21

O

93

Krkonoše

2473

4,6

Krkonoše

22

M

56

Podkrkonoší

79

0,2

22

M

58

Sudetské mezihoří

317

0,8

22

O

93

Krkonoše

40238

99,0

Podkrkonoší

23

T

14

Cidlinská pánev

10311

5,6

23

T

15

Východní Polabí

19932

10,8

23

M

48

Lužická kotlina

595

0,3

23

M

53

Podještědí

281

0,2

23

M

54

Ještědský hřbet

1432

0,8

23

M

55

Český ráj

7664

4,1

23

M

56

Podkrkonoší

113035

61,2

23

M

57

Podzvičínsko

19498

10,6

23

M

58

Sudetské mezihoří

1979

1,1

23

M

59

Orlické podhůří

32

0,0

23

O

92

Jizerské hory

3

0,0

23

O

93

Krkonoše

9925

5,4

Sudetské mezihoří

24

M

56

Podkrkonoší

3999

6,9

24

M

58

Sudetské mezihoří

51073

88,0

24

O

93

Krkonoše

146

0,3

24

O

94

Teplicko-adršpašské skály

2814

4,8

Orlické hory

25

M

59

Orlické podhůří

9320

24,2

25

M

63

Českomoravské mezihoří

2363

6,1

25

M

73

Hanušovicko-Rychlebská vrchovina

3573

9,3

25

O

95

Orlické hory

23269

60,4

Předhoří Orlických hor

26

T

15

Východní Polabí

7934

8,8

26

M

56

Podkrkonoší

3

0,0

26

M

58

Sudetské mezihoří

173

0,2

26

M

59

Orlické podhůří

21536

23,9

26

M

60

Orlické opuky

22587

25,0

26

M

61

Dolní Poorličí

5056

5,6

26

M

63

Českomoravské mezihoří

31084

34,4

26

M

73

Hanušovicko-Rychlebská vrchovina

1478

1,6

26

O

95

Orlické hory

399

0,4

Hrubý Jeseník

27

M

73

Hanušovicko-Rychlebská vrchovina

12371

18,0

27

M

75

Jesenické podhůří

470

0,7

27

O

96

Králický Sněžník

14358

20,9

27

O

97

Hrubý Jeseník

41609

60,5

Předhoří Hrubého Jeseníku

28

M

72

Zábřežsko-Uničovský úval

1878

1,1

28

M

73

Hanušovicko-Rychlebská vrchovina

76977

45,8

28

M

74

Slezská pahorkatina

23307

13,9

28

M

75

Jesenické podhůří

33410

19,9

28

O

95

Orlické hory

4058

2,4

28

O

96

Králický Sněžník

5267

3,1

28

O

97

Hrubý Jeseník

23289

13,8

Nízký Jeseník

29

T

21

Haná

2318

0,9

29

M

72

Zábřežsko-Uničovský úval

2589

1,0

29

M

73

Hanušovicko-Rychlebská vrchovina

1289

0,5

29

M

74

Slezská pahorkatina

44655

16,6

29

M

75

Jesenické podhůří

171135

63,5

29

M

76

Moravská brána

29567

11,0

29

M

83

Ostravská pánev

380

0,1

29

O

97

Hrubý Jeseník

1491

0,6

29

O

98

Nízký Jeseník

16083

6,0

Drahanská vrchovina

30

T

16

Znojemsko-Brněnská pahorkatina

2386

1,5

30

T

20

Jihomoravská pahorkatina

951

0,6

30

T

21

Haná

3626

2,3

30

M

63

Českomoravské mezihoří

4350

2,8

30

M

68

Moravské podhůří Vysočiny

24101

15,3

30

M

70

Moravský kras

9361

5,9

30

M

71

Drahanská vrchovina

113067

71,6

30

M

72

Zábřežsko-Uničovský úval

64

0,0

Českomoravské mezihoří

31

T

15

Východní Polabí

16609

5,9

31

M

61

Dolní Poorličí

2190

0,8

31

M

62

Litomyšlská pánev

37496

13,2

31

M

63

Českomoravské mezihoří

150492

53,1

31

M

67

Českomoravská vrchovina

11797

4,2

31

M

68

Moravské podhůří Vysočiny

8491

3,0

31

M

69

Železné hory

23559

8,3

31

M

71

Drahanská vrchovina

4285

1,5

31

M

72

Zábřežsko-Uničovský úval

848

0,3

31

M

73

Hanušovicko-Rychlebská vrchovina

27647

9,8

Slezská nížina

32

M

73

Hanušovicko-Rychlebská vrchovina

2

0,0

32

M

74

Slezská pahorkatina

64583

95,3

32

M

75

Jesenické podhůří

71

0,1

32

M

83

Ostravská pánev

3127

4,6

Předhoří Českomoravské vrchoviny

33

T

16

Znojemsko-Brněnská pahorkatina

48680

13,5

33

T

18

Jihomoravský úval

731

0,2

33

M

67

Českomoravská vrchovina

100740

27,9

33

M

68

Moravské podhůří Vysočiny

211048

58,4

Hornomoravský úval

34

T

21

Haná

110944

63,6

34

M

71

Drahanská vrchovina

6973

4,0

34

M

72

Zábřežsko-Uničovský úval

36518

20,9

34

M

73

Hanušovicko-Rychlebská vrchovina

2849

1,6

34

M

75

Jesenické podhůří

953

0,5

34

M

76

Moravská brána

15587

8,9

34

M

77

Středomoravské Karpaty

34

0,0

34

M

79

Zlínské vrchy

158

0,1

34

M

80

Střední Pobečví

331

0,2

Jihomoravské úvaly

35

T

16

Znojemsko-Brněnská pahorkatina

83374

26,8

35

T

17

Mikulovská pahorkatina

16191

5,2

35

T

18

Jihomoravský úval

123645

39,8

35

T

19

Bílé Karpaty stepní

17

0,0

35

T

20

Jihomoravská pahorkatina

84198

27,1

35

T

21

Haná

808

0,3

35

M

68

Moravské podhůří Vysočiny

134

0,0

35

M

70

Moravský kras

30

0,0

35

M

71

Drahanská vrchovina

363

0,1

35

M

77

Středomoravské Karpaty

1798

0,6

35

M

79

Zlínské vrchy

360

0,1

Středomoravské Karpaty

36

T

18

Jihomoravský úval

148

0,1

36

T

20

Jihomoravská pahorkatina

63463

50,8

36

T

21

Haná

11788

9,4

36

M

77

Středomoravské Karpaty

49454

39,6

36

M

79

Zlínské vrchy

39

0,0

Kelečská pahorkatina

37

T

21

Haná

10558

23,8

37

M

76

Moravská brána

33763

76,2

37

M

80

Střední Pobečví

3

0,0

Bílé Karpaty a Vizovické vrchy

38

T

18

Jihomoravský úval

8113

4,9

38

T

19

Bílé Karpaty stepní

46927

28,3

38

T

21

Haná

636

0,4

38

M

78

Bílé Karpaty lesní

52819

31,8

38

M

79

Zlínské vrchy

52024

31,3

38

M

80

Střední Pobečví

488

0,3

38

M

82

Javorníky

5079

3,1

Podbeskydská pahorkatina

39

M

74

Slezská pahorkatina

849

0,5

39

M

75

Jesenické podhůří

220

0,1

39

M

76

Moravská brána

46102

26,0

39

M

80

Střední Pobečví

1052

0,6

39

M

83

Ostravská pánev

67927

38,3

39

M

84

Podbeskydská pahorkatina

59610

33,6

39

O

99

Moravskoslezské Beskydy

1516

0,9

Moravskoslezské Beskydy

40

M

76

Moravská brána

555

0,7

40

M

80

Střední Pobečví

8212

10,0

40

M

84

Podbeskydská pahorkatina

14392

17,5

40

O

99

Moravskoslezské Beskydy

59297

71,9

Hostýnskovsetínské vrchy a Javorníky

41

T

21

Haná

8316

6,3

41

M

76

Moravská brána

3737

2,8

41

M

79

Zlínské vrchy

16568

12,5

41

M

80

Střední Pobečví

26423

20,0

41

M

81

Hostýnské vrchy

32399

24,5

41

M

82

Javorníky

31750

24,0

41

O

99

Moravskoslezské Beskydy

13228

10,0

Previous table - Předchozí tabulka

The paper - Text příspěvku


Zpět na hlavní stránku - Back to the main page IDS

© Karel Matějka - IDS (2003)