Karel Matějka: Porovnání vybraných parametrů prostředí v horských oblastech České republiky

 

Fig. 9. Division of the Czech Republic into natural forest regions (red lines) is compared with phytogeographical regions a districts (green district borders are drawn). Contour lines of 300 m a.s.l. (braun) and 700 m a.s.l. (black) are visualised, too.

Obr. 9. Členění území České republiky do přírodních lesních oblastí (červené linie) při srovnání s fytogeografickými regiony a okresy (zelené linie hranic okresů jsou vykresleny). Též jsou znázorněny vrstevnice 300 m n.m. (hnědě) a 700 m n.m. (černě).

Previous figure - Předchozí obraz

The paper - Text příspěvku


Zpět na hlavní stránku - Back to the main page IDS

© Karel Matějka - IDS (2003)