Výsledky

Katalog pěstebních opatření
Leugner J., Matějka K. [eds.] (2016): Katalog pěstebních opatření pro zvýšení biodiverzity v lesích v chráněných územích. - Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Opočno, 64p.
 
Studium demonstračních objektů
Matějka K. (2018): Ukázkové a výzkumné plochy pro sledování vlivu managementu v lesích chráněných území v roce 2018.
Matějka K., Starý K., Boháč J., Lepšová A., Špulák O. (2016): Ukázkové a výzkumné plochy pro sledování vlivu managementu v lesích chráněných území.
Boháč J. (2016): Studium struktury společenstev epigeických brouků na výzkumných plochách.
Lepšová A. (2016): Vliv pěstebních opatření na strukturu společenstev makromycetů na vybraných výzkumných plochách lesů.
Starý J. (2016): Společenstva půdních pancířníků v lesích chráněných území s různým managementem.
Špulák O., Souček J. (2016): Struktura lesních porostů na demonstračních objektech založených v rámci projektu Pěstební opatření pro zvýšení biodiversity v lesích v chráněných územích.
 
Obecná problematika biodiversity a ochrany lesních ekosystémů
Matějka K. (2015): Zkušenosti s plánováním péče o chráněná území ve vztahu k lesům. Jak se přistupuje k otázce biodiversity v rámci ochrany přírody?
 
Ponechání samovolnému vývoji
Matějka K. (2015): Vlastnosti půdy a struktura lesního ekosystému ve vztahu k jeho dynamice.
Matějka K. (2015): Disturbance-induced changes in the plant biomass in forests near Plešné and Čertovo Lakes. - Journal of Forest Science, 61: 156-348.
 
Biodiversita v populacích dřevin
Jurásek A., Leugner J. (2015): Udržení biodiverzity porostu. - Zemědělec, 49: 12.
 
Zahraniční presentace
Leugner J., Souček J., Kacálek D., Špulák O. (2015): Biodiversity-promoting measures (Určeno pro Internet Explorer, zapnout Kompatibilní zobrazení)
Presentace jako jediný soubor pdf
 

Projekt Pěstební opatření pro zvýšení biodiversity v lesích v chráněných územích
Projekt číslo EHP-CZ02-OV-1-015-2014, Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska