Závěrečný seminář k projektu Pěstební opatření pro zvýšení biodiverzity v lesích v chráněných územích

Seminář se konal 30. 03. 2016. Jeho cílem bylo seznámit účastníky s výstupy a závěry projektu. Pozornost byla věnována jednak výsledkům studia na nově založených plochách - demonstračních objektech umístěných v různých environmentálních podmínkách v ČR, ale i představení katalogu opatření, který shrnuje některá nejvýznamnější managementová opatření v lesích v chráněných územích.

Program semináře

Autor Příspěvek
Karel Matějka Ukázkové a výzkumné plochy pro sledování vlivu managementu v lesích chráněných území
Text - Presentace (optimalizováno pro Internet Explorer) Presentace pro Adobe Reader
Ondřej Špulák Struktura porostů s různým lesnickým managementem
Text - Presentace (optimalizováno pro Internet Explorer) Presentace pro Adobe Reader
Anna Lepšová, Karel Matějka Vliv lesnického managementu na diverzitu makromycetů
Text - Presentace (optimalizováno pro Internet Explorer) Presentace pro Adobe Reader
Josef Starý, Karel Matějka Studium struktury společenstev půdních pancířníků na výzkumných plochách
Text - Presentace (optimalizováno pro Internet Explorer) Presentace pro Adobe Reader
Jaroslav Boháč Studium struktury společenstev epigeických brouků na výzkumných plochách
Text - Presentace (optimalizováno pro Internet Explorer) Presentace pro Adobe Reader
Jiří Souček Vliv pěstebních opatření na porostní mikroklima
Text - Presentace (optimalizováno pro Internet Explorer) Presentace pro Adobe Reader
Jan Leugner Představení Katalogu pěstebních opatření pro zvýšení biodiversity lesů v chráněných územích
Text - Presentace (optimalizováno pro Internet Explorer) Presentace pro Adobe Reader
David Dušek, Jan Leugner, Jiří Novák, Dušan Kacálek Pěstební opatření pro lesy nižších poloh (převážně lesy s dominancí dubu)
  - Presentace: Aktivní lesnická opatření v lesích CHÚ v nízkých nadmořských výškách (optimalizováno pro Internet Explorer) Presentace pro Adobe Reader
Jiří Souček Pěstební opatření pro lesy středních poloh (smíšené lesy)
  - Presentace: Alternativní postupy hospodaření podle požadavků ochrany přírody ve středních polohách (optimalizováno pro Internet Explorer) Presentace pro Adobe Reader
Karel Matějka Pěstební opatření pro lesy horských poloh (klimaxové smrčiny)
Text: Ponechání lesa samovolnému vývoji - Presentace (optimalizováno pro Internet Explorer) Presentace pro Adobe Reader
Antonín Jurásek Péče o vnitrodruhovou diversitu na příkladu smrku v horských polohách
Presentace (optimalizováno pro Internet Explorer) Presentace pro Adobe Reader
Text k semináři v pdf
 

Projekt Pěstební opatření pro zvýšení biodiversity v lesích v chráněných územích
Projekt číslo EHP-CZ02-OV-1-015-2014, Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska