Úvodní seminář k projektu Pěstební opatření pro zvýšení biodiverzity v lesích v chráněných územích

Seminář se konal 23. 04. 2015 v Opočně. Jeho cílem bylo seznámit účastníky se zahájeným projektem a způsobem jeho řešení. Nejdůležitější závěry semináře spočívají v představení rozlišení lesů podle lesních vegetačních stupňů (1.-3. / 4.-6.-[7.] / [7.]-8.-[9.] LVS), kterému se musí přizpůsobit i základní principy managementu lesů chráněných území. Zatímco v nížinách je důležitý management snižující zápoj stromového patra, ve vyšších polohách se jedná o ponechání samovolnému vývoji.

Program semináře

Autor Příspěvek
Jan Leugner Představení projektu, příklady pěstebních opatření hodnocených v rámci projektu
Text - Presentace (optimalizováno pro Internet Explorer) Presentace pro Adobe Reader
Karel Matějka Zkušenosti s plánováním péče o chráněná území ve vztahu k lesům. Jak se přistupuje k otázce biodiverzity v rámci ochrany přírody?
Text - Presentace (optimalizováno pro Internet Explorer) Presentace pro Adobe Reader
Ivar Gjerde Norské zkušenosti spolupráce lesníků a ochránců přírody:
1. Fine-scale measures for improving biodiversity in managed forests in Norway: knowledge and collaboration.
Presentace (optimalizováno pro Internet Explorer) Presentace pro Adobe Reader
2. Dynamics in a Norwegian forest reserve. Are management needed to protect biodiversity?
Presentace (optimalizováno pro Internet Explorer) Presentace pro Adobe Reader
Exkurze - Venkovní ukázky
  1. Mochov – biodiverzita v obhospodařovaných lesích na majetku Kristiny Colloredo-Mansfeld
    Popis lokality
    Foto: Celkový pohled na lokalitu lužního lesa s dubem
  2. Sítovka – představení managementu PP na majetku Městských lesů Hradec Králové a.s.
    Popis lokality
    Foto: Interiér porostu PP Sítovka, Rozkládající se dřevo představuje významný prvek, na který je vázáno mnoho druhů
Text k semináři v pdf
 

Projekt Pěstební opatření pro zvýšení biodiversity v lesích v chráněných územích
Projekt číslo EHP-CZ02-OV-1-015-2014, Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska