Kontakty

Hlavní řešitel:
Výzkumná stanice Opočno, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., Na Olivě 550, 517 73 Opočno, Česká republika
Ing. Jan Leugner, PhD.
e-mail: leugner@vulhmop.cz
 
Partner:
Ing. Karel Matějka, CSc.
IDS, Na Komořsku 2175/2a, 143 00 Praha 4, Česká republika
e-mail: ids@infodatasys.cz
Viz též podrobné informace
 
Zahraniční partner:
NIBIO - Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Frederik A. Dahlsvei 20, Ås, Norway
Ivar Gjerde, Ph.D.
Web ústavu
 

Projekt Pěstební opatření pro zvýšení biodiversity v lesích v chráněných územích
Projekt číslo EHP-CZ02-OV-1-015-2014, Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska