Fotografie šetřených ploch

V průběhu výzkumu v roce 2015 byla na výzkumných plochách - demonstračních objektech pořízena fotodokumentace, která dokládá stav těchto ploch a jejich vegetace. Jednalo se o následující plochy

CHKO Český kras
Východní Čechy
CHKO Pálava, NPR Děvín-Kotel-Soutěska
NP Podyjí
PP Pouzdřanská step - Kolby
Šumava

 

Projekt Pěstební opatření pro zvýšení biodiversity v lesích v chráněných územích
Projekt číslo EHP-CZ02-OV-1-015-2014, Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska