Aktuality

Presentace výsledků projektu na setkání Správy CHKO Jeseníky s lesníky

Termín: 5. 4. 2016

Setkání se uskutečnilo v zasedací místnosti Správy CHKO Jeseníky. Na setkání byla prezentována a diskutována problematika ochrany lesních ekosystémů v regionu. Jako hlavní téma přednesl Karel Matějka, jako partner projektu Pěstební opatření pro zvýšení biodiverzity v lesích v chráněných územích, příspěvek Fenotypová klasifikace smrku, modelování LVS a nestandardní management lesů v ZCHÚ jako prostředek ochrany biodiverzity, který shrnoval hlavní dosažené výsledky projektu.

Viz též: Fotogalerie
 

Závěrečný seminář Pěstební opatření pro zvýšení biodiverzity v lesích v chráněných územích

Termín: 30. 3. 2016

Místo konání: Nad Královnou - Hotel & Restaurant, Nad Kamínkou 1526, Praha - Zbraslav

Seminář byl rozdělen do dvou bloků. V prvním byly představeny hlavní výzkumné práce na projektu, které byly svázány se založenými demonstračními objekty. V druhém bloku byl představen hlavní výstup projektu - Katalog pěstebních opatření pro zvýšení biodiverzity v lesích v chráněných území. Na závěr proběhla diskuze k jednotlivým tématům.
Semináře se zúčastnilo 39 účastníků (především pracovníků péče o lesní ekosystémů jednotlivých národních parků a chráněných krajinných území), dále byly přítomni pracovních lesnického provozu, lesnických vysokých škol a další.

Viz též: Závěrečný seminář - Fotogalerie
 

Cesta českých expertů do Norska

Termín: 9. - 13. 8. 2015

První den 9. 8. 2015 byl vyhrazen cestě do Bergenu a ubytování. Následující tři dny byly vyhrazeny jednání na NIBIO (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, dříve Skog og landskap) v Bergenu a exkurzi. 13. 8. následoval odjezd do Opočna.
Program:
Účast na workshopu, prezentace a diskuse (11. 8. 2015)
Exkurze v lesích kolem měst Bergen a Voss s ukázkou výzkumných ploch zaměřených na sledování biodiverzity (10. a 12. 8. 2015)

Předvedené prezentace
Jan Leugner, Jiří Souček, Dušan Kacálek, Ondřej Špulák: Biodiversity-promoting measures used in Czech forests (prezentoval D. Kacálek, další informace doplnili a diskutovali spoluautoři)
Jan Leugner, Dušan Kacálek, Jiří Souček, Ondřej Špulák: Silvicultural measures to increase forest biodiversity in protected areas (prezentoval J. Leugner, další informace doplnili a diskutovali spoluautoři)

Viz též: Fotogalerie
 

Naučná stezka v přírodní památce Sítovka (Městské lesy Hradec Králové)

Naučná stezka prochází územím přírodní památky Sítovka a tematicky je věnována tzv. mrtvému dřevu, což je obecně zažitý termín pro dřevo v různém stádiu rozkladu. Odumírající a mrtvé stromy, stojící či padlé, jsou totiž důležitou součástí lesních ekosystémů a mají nezastupitelnou úlohou při koloběhu živin a energie, udržení produktivity a druhové pestrosti. Zajišťují místo pro život, úkryt a zdroje potravy pro živočichy a rostliny včetně následné generace lesa. Živiny poutané ve dřevě jsou během rozkladu navraceny do koloběhu. Naučné tabule seznamují návštěvníky také se živočichy a rostlinami na mrtvé dřevo vázanými, dalšími druhy z lokality i strukturou živého lesního porostu přírodní památky Sítovka. Nová naučná stezka vznikla pod záštitou projektu Pěstební opatření pro zvýšení biodiverzity v lesích v chráněných územích

Viz též: Hlavní panel naučné stezky
 

Úvodní seminář projektu

Termín: 23. 4. 2015

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. uspořádal ve Výzkumné stanici Opočno Úvodní seminář k projektu Pěstební opatření pro zvýšení biodiverzity v lesích v chráněných územích. Seminář byl rozdělen do dvou bloků. V prvním byl představen cíl a obsah projektu, na kterém vystoupili rovněž zástupci partnerů projektu z ČR a z Norska - Ing. Karel Matějka, CSc. - IDS) a Ivar Gjerde z Norwegian Forest and Landscape Institute. V odpoledním bloku následovali venkovní ukázky v lokalitě Mochov na majetku Kristiny Colloredo-Mansfeld a přírodní památce Sítovka na majetku Městských lesů Hradec Králové, a.s.

Viz též: Úvodní seminář
 

Projekt Pěstební opatření pro zvýšení biodiversity v lesích v chráněných územích
Projekt číslo EHP-CZ02-OV-1-015-2014, Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska